Dabartines pareigos: Start > Pradinis puslapis > Atsakomybės ribos

Atsakomybės ribos

1. Interneto pasiūlos turinys
„CargoBeamer AG“ neprisiima atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, visapusiškumą ir kokybę. Teisinė atsakomybė „CargoBeamer AG“ atžvilgiu dėl materialios arba moralinės žalos, atsiradusios naudojant pateiktą informaciją arba jos nenaudojant, arba naudojant klaidingą arba nevisapusišką informaciją, iš esmės negalioja, jeigu neįrodoma, kad „CargoBeamer AG“ tyčinė arba grubaus aplaidumo sąlygota kaltė.

Visi pasiūlymai laisvi ir neįpareigojantys. „CargoBeamer AG“ vienareikšmiškai pasilieka teisę keisti, plėsti, trinti puslapių dalis ar visą pasiūlą arba tam tikram laikotarpiui ar visam laikui sustabdyti informacijos teikimą, iš anksto atskirai neįspėjusi.

2. Sąsajos ir nuorodos
Teisinė atsakomybė dėl tiesioginių arba netiesioginių nuorodų į kitus interneto puslapius (angl. „links“), už kuriuos „CargoBeamer AG“ nėra atsakinga, taikoma tik tuo atveju, kai „CargoBeamer AG“ žino tų puslapių turinį ir numanomai turi techninių galimybių užkirsti kelią neteisėto turinio naudojimui.

Taigi „CargoBeamer AG“ vienareikšmiškai pareiškia, kad įkeliant nuorodas nurodytuose puslapiuose nepastebėta jokių nelegalaus turinio požymių. „CargoBeamer AG“ neturi įtakos šių susietų ar nurodytų puslapių struktūrai, turiniui ar autorystei nei dabar, nei ateityje. Dėl šios priežasties įmonė vienareikšmiškai atsiriboja nuo susietų ar nurodytų puslapių bet kokio turinio, kuris buvo pakeistas po nuorodų  įkėlimo. Ši nuostata taikoma visoms įmonės interneto puslapyje pateikiamos nuorodoms ir sąsajoms bei trečiųjų šalių įrašams „CargoBeamer AG“ svečių knygose, diskusijų forumuose ar elektroniniuose aplinkraščiuose. Už nelegalų, klaidingą ar nevisapusišką turinį, o ypač už žalą, kilusią dėl šiuo būdu pateiktos informacijos naudojimo arba nenaudojimo, atsako tik puslapio, į kurį nukreipiama, tiekėjas, o ne nuorodą į viešą informaciją įkėlęs asmuo.

3. Autorių ir gretutinės teisės
„CargoBeamer AG“ visose savo publikacijose stengiasi nepažeisti naudojamų grafikų, garso įrašų, filmuotos medžiagos ir tekstų autorių teisių, naudoti savo sukurtus grafikus, garso įrašus, filmuotą medžiagą ir tekstus arba pasitelkti nelicencijuotus grafikus, garso įrašus, filmuotą medžiagą ir tekstus.

Visiems interneto puslapyje įvardytiems ar trečiųjų asmenų saugomiems prekių ženklams neribotai taikomos galiojančios autorių ir gretutinių teisių, priklausančių registruotiesiems savininkams, nuostatos. Negalima daryti išvados, kad prekės ženklai nesaugomi pagal trečiųjų asmenų teises, jeigu tik paminimas jų pavadinimas.

Pačios „CargoBeamer AG“ įmonės sukurtų ir išplatintų objektų autoriaus teisės priklauso tik „CargoBeamer AG“. Be aiškaus „CargoBeamer AG“ leidimo grafikus, garso įrašus, filmuotą medžiagą ir tekstus, pateikiamus elektronine ar spausdintine forma, kopijuoti arba naudoti draudžiama.

4. Duomenų apsauga
Jeigu interneto puslapyje yra galimybė įvesti asmens arba įmonės duomenis (el. pašto adresą, pavadinimą, pavardę, adresą), šiuos duomenis vartotojas suteikia vien tik savanoriškai. Jeigu techniškai įmanoma ir tikslinga, naudoti siūlomas paslaugas ir už jas užmokėti galima net ir nepateikiant šių duomenų arba pateikiant anoniminius duomenis ar nurodant pseudonimą.

5. Atsakomybės ribų galiojimas
Šios atsakomybės ribos yra interneto pasiūlos, kurioje buvo įkelta nuoroda į šį puslapį, dalis. Jeigu šio teksto dalys ar atskiros frazės neatitinka arba ne visiškai atitinka galiojančius teisinius reikalavimus, likusių dokumento dalių turinys ir galiojimas nesikeičia.
CargoBeamer AG © 2018 | Atsakomybės ribos
Tinklalapis | CargoBeamer RSS RSS | Puslapio struktūra | Rekvizitai